Byggesøknad/ legaliseringLegalisering

Legalisering dreier seg ofte om pålegg fra Kommune, hvor det er oppdaget ulovlig oppføring/ forandring av eventuelt gitt tillatelse.
Ved legaliserings-arbeid, utføres nøyaktig oppmåling av det aktuelle avvik.
Deretter tegnes nødvendige søknadstegninger, samt at byggesøknad utferdiges for innsending til Kommunen.
Ved legalisering av utførte byggearbeider, vil en standard byggesøknad være nødvendig med nabovarsling/ situasjonskart osv.
Ansvarsretter for det allerede utførte arbeidet, må innhentes av sentralgodkjent foretak.
Ved avsluttet sak, utferdiger Kommunen en ferdigattest som dokumentasjon for at saken er bragt i orden.
Vi har lang erfaring, for utførelse av profesjonelle tegninger, samt nødvendig byggesøknad.


Byggesøknad
Vi utfører byggesøknader på alle tiltak innen byggebransjen
Dette gjelder både nybygg/ tilbygg rehabilitering/ murer, gjerder , veier osv.

Kontakt oss

Takk.
Vi tar kontakt med deg snarest.
Oops! Something went wrong while submitting the form.