Høye strømutgifter?
De fleste vi hjelper, halverer strømregningen!!!

Trykk her
Så tar vi kontakt omgående.

Våre tjenester

Uanhengig kontroll

Vi utfører kontrollen raskt, nøyaktig og effektivt
Les mer..

Trykktesting

Trykktesting av bolig utføres for å dokumentere kvaliteten i vindtettingen
Les mer..

Byggeprosjekt

Vi har tømrere med god erfaring og sans for kvalitet. Ta kontakt for uforpliktende tilbud.
Les mer..

Redusere strømutgifter

En god investeringen er å oppgradere boligen.  Dette får du også økonomisk støtte til å gjøre.
Les mer..

Taksering

Vi takserer skade på bolig/ eiendom
Les mer..

Byggesøknad/ Legalisering

Rask og effektiv byggesøknad, med tegnings grunnlag
Les mer..

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.
Les mer..

Hva er trykktesting?

Trykktesting er måling av boligens tetthet, for å sjekke om utilsiktet luftlekkasje overstiger regelverkets krav til nye boliger. Krav til dette er satt i TEK-forskriften til Plan- og bygningsloven, §14-3. Etter forskriftsendringene som ble vedtatt i 2015, er kravet maksimum 1,5 luftutvekslinger pr time. Dette er krav som nye boliger skal tilfredsstille, dersom energitiltaksalternativet legges til grunn. Hvis grensen overskrides, kan det gi grunnlag for krav mot boligprodusenten fra boligkjøper.
Les mer..
Godkjent for ansvarsrett
Profesjonelt kontrollverktøy
Vi har mesterbrev

Kontakt oss

Takk.
Vi tar kontakt med deg snarest.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
lukk