Uavhengig kontroll

Hva er uavhengig kontroll?

Uavhengig kontroll har som formål å hindre byggefeil som i første omgang kan gi store økonomiske konsekvenser.
Kontrollen er ment som en dokumentkontroll, hvor sjekklister og tegnings-grunnlag kontrolleres, samt en befaring av viktige funksjoner i våtrom.
Den uavhengige kontrollen ble obligatorisk for søknadspliktige tiltak etter ikrafttredelse av TEK10.
Gjeldene teknisk forskrift er TEK17.

Hva skal kontrolleres?

–  Våtrom i nye boliger og søknadspliktige tiltak skal kontrolleres. Dette gjelder blant annet tette sjikt, fall til sluk, produktdokumentasjon, prosjektering og sjekklister.

– Lufttetthet i nye boliger må dokumenteres.
Dette kan bare gjøres ved trykktesting av boligen.
Trykktesten dokumenteres med rapport, som brukes ifm uavhengig kontroll

Når skal kontrollen skje?

– Kontroll av våtrom utføres normalt når tette-sjiktet er ferdig montert i alle våt-rommene.
– Kontroll av lufttetthet utføres normalt når klima-duk er komplett utført. Gjerne like før overtakelse./ ferdigattest.

Kontakt oss

Takk.
Vi tar kontakt med deg snarest.
Oops! Something went wrong while submitting the form.