Uavhengig kontroll

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Hva skal kontrolleres?

–  Våtrom i nye boliger og søknadspliktige tiltak skal kontrolleres. Dette gjelder blant annet tette sjikt, fall til sluk, produktdokumentasjon, prosjektering og sjekklister.

– Lyfttetthet i nye boliger må kontrolleres. Det innebærer blant annet rapport av kontrollen, sjekklister fra utførende og tegninger.

Når skal kontrollen skje?

– Kontrollen utføres normalt når tette-sjiktet er ferdig montert i alle våt-rommene.
– Når klima-duk er komplett utført. Gjerne like før overtakelse.

Kontakt oss

Takk.
Vi tar kontakt med deg snarest.
Oops! Something went wrong while submitting the form.